Justere foto før printing

Når du printar eit foto vil fargar og kontrast variere på ulike fotopapir og lerret.

Det er sikkert fleire som har fått att utskrifter som  ikkje er slik dei var på din eigen skjerm. Dette kan ha fleire gunnar . Det er t.d. ikkje sikkert den skjermen du har heime er rett justert.

Ei lita testutskrift med justeringar kan hjelpe deg å få biletet slik du vil.
Her har eg ei slik utskrift av eit svart / kvitt foto

Utskrift av foto i stort format

Fotoutskrifter frå ein storformatskrivar er verkeleg flott. Du får fargar og detaljar som du ikkje legg merke til når du ser på foto i mindre format på mobil eller nettbrett.

Finn fram eit av dei gode bileta dine og lag eit bilete i stort format.
Fotopapiret du vel må også passe til biletet du har.

Du har sikkert mange foto som kan bli eit kunstverk å ha på veggen